Права за ползване и политика за защита на личните данни ПДФ Печат Е-мейл

ВНИМАНИЕ!

Моля, внимателно прочетете тези условия и политиката ни за защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Настоящият документ съдържа Общите условия и политиката за защита на личните данни, съгласно които „Тенис Магазин" ЕООД предоставя Услуги и стоки на потребителите си посредством Интернет магазина www.tennis-shop.bg.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на нашия хост сървър или чрез заплащане ползването на платени стоки и/или услуги, предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и политика за защита на личните данни.

Правила за използване на сайта
„Тенис Магазин" ЕООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт www.tennis-shop.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Всички елементи на съдържанието на tennis-shop.bg, включително дизайн, софтуерни програми, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Тенис Магазин" ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация, като нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Сайта без писмено разрешение на „Тенис Магазин" ЕООД е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие от наша страна, посочване на източника и добавяне на линк www.tennis-shop.bg . Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните
Задълженията на tennis-shop.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така, tennis-shop.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. „Тенис Магазин" ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като tennis-shop.bg не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията, публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността
„Тенис Магазин" ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети, включително, но не само, от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо tennis-shop.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че като резултат на използването на този Сайт или материали от него от ваша страна се стигне до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Информация от потребителите
tennis-shop.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до tennis-shop.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този Сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб Сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони."Тенис Магазин" ЕООД използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим стоки и услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица!

Препратки към други Web сайтове, собственост на трети лица
Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този Сайт. tennis-shop.bg не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин tennis-shop.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията, публикувана в тях. При посещението си в тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт
Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условия на „Тенис Магазин" ЕООД. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки
„Тенис Магазин" ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, tennis-shop.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, съгласно условията по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки
Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този Сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки
„Тенис Магазин" ЕООД управлява този Сайт от офиса си в град София, България. tennis-shop.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. „Тенис Магазин" ЕООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. Ние ви препоръчваме да посещавате тази страница през известен интервал от време, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП, ние „Тенис Магазин" ЕООД сме задължени и Ви предоставим свободно следната информация:
1. Името и адреса ни – „Тенис Магазин" ЕООД, гр. София 1612, ул. „Ами Буе" №68, ет.3; ЕИК 201410171;
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
3. Цената на стоките е изписана с включено ДДС на страниците за представяне на съответния продукт;
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на стоките можете да видите при финализиране на поръчката си.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Начините за Доставка са описани подробно в Начин на доставка.
7. Заплащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката
Вие като потребители имате право да се откажете от поръчана стока в срок от 7 работни дни от получаването й в случай, че не е използвана, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката й, и има запазен търговски вид (всички етикети, стикери и други трябва да са на стоката).
При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма- производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката в този случай са за сметка на „Тенис Магазин" ЕООД.При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи, заплатени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП в срок от 7 работни дни от получаване в ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. В случай на нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспортиране, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Условия за препратки към този Web сайт
Сайт с препратка към tennis-shop.bg трябва да отговаря на следните условия:
• може да сочи към съдържание на tennis-shop.bg, но не и да го копира;
• не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на tennis-shop.bg;
• не трябва да посочва явно или неявно, че tennis-shop.bg налага или препоръчва него или продуктите му;
• не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на tennis-shop.bg
• не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата имейл и телефон.

Политика за защита на личните данни -ново от 24.05.2018 година!

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уеб-сайт. Ние ще използваме Ваши личните данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено обслужване. 

Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Тенис Магазин ЕООД и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга, банки и др. 


Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока. 
Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката. 
Такава информация можете да получите като ни изпратите запитване на имейл адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Ние използваме множество технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.
Ние Ви даваме възможност да ни предоставите ограничена информация за Вас и за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да ви изпратим закупените продукти на посочен от Вас адрес, а така също и за предоставяне на актуална информация, промоции и др


За да доставим поръчания от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш е-мейл и пр. Ние не изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право да продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията. 

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени от Вас лица. 
При получаване на писмена молба от Ваша страна на имейл адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. 

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България. 
Ние съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници. С настоящото съглание гарантирам, че съм на възраст над 16 години.

Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.


Последна актуализация: 24 Май 2018